Windows Password Recovery Tool Ultimate 7.1.2.3 [BootCD]

Windows Password Recovery Tool Ultimate – Phần mềm khôi phục mật khẩu Windows đầu tiên trên thế giới để  khôi phục hoặc cài đặt lại mật khẩu đăng nhập Windows. Chỉ cần 3 bước đơn giản để khôi phục mật khẩu Windows mà không cần cài đặt lại hệ thống và không cần khôi phục dữ liệu.

Windows Password Recovery Tool có thể đặt lại hoặc xóa mật khẩu Windows, xóa tài khoản quản trị và tạo tài khoản mới cho tất cả người dùng máy tính.

Tính năng của Windows Password Recovery Tool Ultimate Full

 • Đặt lại mật khẩu người dùng cục bộ (Local User) – Tài khoản Admin, Microsoft, khách (Guest Account)
 • Xoá mật khẩu người dùng
 • Khôi phục mật khẩu chuyên nghiệp – Loại bỏ, thay đổi, tạo mới tài khoản, quản lý tài khoản đăng nhập (Login Accounts)
 • Hỗ trợ tất cả các phiên bản Windows, tất cả các định dạng ổ đĩa (FAT16, FAT32, NTFS, NTFS5, etc.)

Điểm nổi bật của phiên bản Ultimate:

 • Tạo đĩa CD / DVD
 • Tạo đĩa ổ đĩa flash USB
 • Xóa mật khẩu quản trị viên cục bộ
 • Xóa tài khoản quản trị viên cục bộ
 • Đặt lại mật khẩu quản trị cục bộ
 • Đặt lại mật khẩu tài khoản Microsoft
 • Hình ảnh ISO mặc định
 • Hình ảnh ISO tùy chỉnh
 • Tạo tài khoản quản trị cục bộ mới
 • Tạo tài khoản miền mới
 • Khôi phục mật khẩu nhanh
 • Trình hướng dẫn khôi phục trước

Xem thêm RAR Password Recover Pro 2.1.2.0 Full

  • Tiêu đề: Windows Password Recovery Tool Ultimate v7.1.2.3
  • Nhà phát triển: Home Page
  • Giấy phép: Full setup
  • Ngôn ngữ: English
  • HĐH: Windows

  • Trang web chính thức không cung cấp bất kỳ thông tin nào về những thay đổi trong phiên bản này

Download Windows Password Recovery Tool Ultimate Full 

Windows Password Recovery Tool Ultimate 7.1.2.3

Windows Password Recovery Tool Ultimate Boot Media 6.4.5.0

Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt

1 – Cài đặt xong thoát hoàn toàn

2 – Copy file trong thư mục Fix và Paste vào thư mục cài đặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *