Windows KMS Activator Ultimate 2021 v5.4

Công cụ kích hoạt Windows và Office

Windows KMS Activator Ultimate 2021 là phiên bản mới nhất của công cụ kích hoạt Windows giúp bạn kích hoạt tất cả các phiên bản Windows và MSOffice với mức độ tin cậy cao nhất. Đặc biệt nó có khả năng mạnh mẽ để kích hoạt Windows 10, 8, 8.1, 7, Vista.

Windows KMS Activator Ultimate

Công cụ kích hoạt Windows rất an toàn và dễ dàng mà không có bất kỳ tác động có hại nào đến các tệp hệ thống. Giới hạn kích hoạt của nó là 180 ngày nhưng bạn có thể gia hạn khi hết hạn (Thao tác kích hoạt lại sau 180 ngày).

Windows KMS Activator Ultimate 2021 mới nhất có thể kích hoạt

 • Windows 10 all versions
 • Windows 8.1 all versions
 • Windows 8.1 Preview all versions
 • Windows 8, all versions
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Server 12, all versions
 • Windows Server 08, all versions

Tính năng của Windows KMS Activator Ultimate 2021

 • Tính năng mở khóa Windows (Hoạt động trong Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10)
 • Thời gian kích hoạt là 180 ngày và bạn có thể gia hạn
 • Bạn có thể xóa mọi kích hoạt trước đó
 • Bạn có thể biết thông tin về kích hoạt của bạn, những ngày còn lại của kích hoạt
 • Công cụ mới thêm để kích hoạt vĩnh viễn Windows

Xem thêm Windows 10 Permanent Activator Ultimate 2.8

  • Tiêu đề: Windows KMS Ultimate 2021 v5.4
  • Nhà phát triển: Home Page
  • Giấy phép: Freeware
  • Ngôn ngữ: English
  • HĐH: Windows

  • Cập nhật KMS Servers
  • Cập nhật Tool “Digital License”
  • Fixed Activation bug.
  • Fixed For All Bugs.

  • Net Framework 2.0 (Download)
  • Internet connection

Download Windows KMS Activator Ultimate 2021

Windows KMS Activator Ultimate 2021 v5.4

KMS Automatic Activation

1 – Click “Activation KMS Automated Now!” Activate:

2 – Windows Vista Bussines / Enterprise

3 – Windows 7 Professional / Enterprise

4 – Windows 8 / 8.1 / 10 All

5 – Office 2010/2013/2016 Preview

6 – Windows Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016

Kích hoạt Windows 10

1 – Chạy chương trình với quyền Admin (Click phải > Run as Administrator)

2 – Click ”Clean Activation History”

3 – Click ”Update Server” (để cập nhật KMS Server)

4 – Chọn HĐH.

5 – Click «Activation Now».

6 – Done, Enjoy.

Activation Digital License – Activates Windows With KMS activation

1 – Click “Activation Digital License” để khởi động công cụ kích hoạt vĩnh viễn (permanent activation tool)

2 – Click “Activation”

3 – Enjoy. Phiên bản HĐH của bạn đã được kích hoạt vĩnh viễn (Permanent Activation)

Windows KMS Activator Ultimate 2021 - Công cụ kích hoạt Windows và Office

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *