Windows 10 Permanent Activator Ultimate v2.7

Kích hoạt vĩnh viễn Windows 10

Windows 10 Permanent Activator Ultimate là một công cụ tìm kiếm các Key Mak trong các máy chủ khác nhau cho tất cả phiên bản Windows 10. Chương trình tốt nhất để kích hoạt vĩnh viễn Windows 10, dễ dàng sử dụng và mang lại hiệu quả cao.

Windows 10 Permanent Activator là tool kích hoạt vĩnh viễn Windows 10 với Key Mak được cập nhật hàng ngày.

Các tính năng chính của Windows 10 Permanent Activator Ultimate

 • Tìm kiếm Key Mak cho Windows 10
 • Gở bỏ Key sản phẩm
 • Bao gồm Portable Skype
 • Tự Động đăng nhập skype
 • Kích hoạt bán tự động Skype cho Windows 10 (kích hoạt vĩnh viễn qua điện thoại)
 • Tạo cài đặt ID
 • Cập nhật Skype Account hàng ngày
 • Kích hoạt KMS

Có gì mới trong Windows 10 Permanent Activator Ultimate 2.8

 • Cập nhật Máy chủ KMS
 • Sửa lỗi kích hoạt qua Web
 • Sửa lỗi kích hoạt qua điện thoại
 • Khắc phục tất cả các lỗi.

Yêu cầu hệ thống

 • Net Framework 4.5 (Download)
 • Internet Connection

Download Windows 10 Permanent Activator Ultimate

Windows 10 Permanent Activator Ultimate 2.7

Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Kích hoạt Windows 10

 1. Install the Program first.
 2. Then Run that program as administrator.
 3. Click on “Clean Activation History”.
 4. Select Your Windows
 5. Click on “Update Keys”
 6. Click on “Install Key”
 7. Click On “Skype Activation Now”
 8. Click on “Skype Account Update” to update a new Skype account.
 9. Click on “Make Installation ID” to get Installation ID.
 10. Click on “Start Skype” after the start of Skype, call to : +448000188354 .
 11. Full Skype conversation & respond the right answer to order to get successfully verification:
 12. Verification Numbers:
 13. For security reason please enter the following number using your touch-tone pad.
 14. Dial the numbers using touch-tone pad robot speaker has given to you.
 15. Choose appropriate options.. when you ask installation id
 16. Click on “Send Installation ID” immediately click on Skype click touch-tone pad (will automatically send Installation ID).
 17. Now the Robot has to tell you the confirmation Id.
 18. Please write Confirmation ID in “Confirmation ID: Textbox” After you finish writing
 19. Click on “Confirmation Id”. for Activation Windows 10 Permanently.
 20. All is done now! Check your windows activation! Click on “Check Permanent Activation”

Kích hoạt web (Web Activation)

Self Service Online Confirmation ID Verification Via Microsoft Mobileweb

Make sure use MS Mobile web activation only RETAIL KEYS ! — Do not try VL Edition & MAK Keys you will destroy the installation ID

 1. Click on “Make Installation ID” for get installation id
 2. Click on “Send Installation ID” for send installation id in web activation
 3. Click on ” Get Confirmation ID” for get confirmation id in application
 4. Click on ” Send Confirmation ID” for send the confirmation id windows
 5. Click on “Check Activation” To check whether activation was permanent

Kích hoạt KMS (KMS Activation)

 1. Click on “KMS Activation Now!”
 2. Activate for:
  – Windows Vista Bussines/Enterprise
  – Windows 7 Professional/Enterprise
  – Windows 8/8.1/10 All
  – Office 2010/2013/2016 Preview
  – Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016 (Theorically)
 3. Enjoy.

Xem thêm Mini KMS Activator Ultimate 2.2 (Windows & Office Activator)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *