Windows 10 Digital License Ultimate v1.6

Windows 10 Digital License Ultimate là chương trình tốt nhất để kích hoạt vĩnh viễn Windows 10. Ngoài ra, nó dễ sử dụng và không cần kinh nghiệm để mang các phím kích hoạt để sử dụng khi cố gắng kích hoạt chương trình.

Windows 10 Digital License Ultimate có thể Kích hoạt Windows 10 vĩnh viễn bằng Giấy phép kỹ thuật số.

 • Bạn có thể nhận giấy phép kỹ thuật số trên tất cả các phiên bản windows 10, bao gồm cả phiên bản VL (trừ 1507). nó sẽ tự động thay thế bất kỳ giấy phép km nếu có.
 • Nó không cài đặt hoặc lưu trữ bất kỳ tập tin để kích hoạt trong hệ thống của bạn. vì vậy không cần thiết phải loại trừ trong av của bạn cho bất cứ điều gì.
 • Bạn sẽ phải kết nối với internet trong khi sử dụng công cụ này để kích hoạt vĩnh viễn Windows 10 (Nếu hoạt động ngoại tuyến, nó sẽ báo lỗi ở bước kích hoạt ở cuối). Tại hệ thống liên lạc trực tuyến tiếp theo sẽ kích hoạt.
 • Trong cùng một phần cứng, khi cài đặt lại windows 10, bạn không phải chạy lại công cụ này và lần đầu tiên liên hệ trực tuyến, MS Server sẽ nhận ra HWID và tự động kích hoạt. nhưng nếu phiên bản Windows 10 VL được cài đặt, trong trường hợp đó, bạn sẽ phải chèn khóa chung của phiên bản đó để lấy lại kích hoạt. hoặc bạn có thể sử dụng tùy chọn cài đặt khóa trong công cụ này.

Tóm tắt tính năng và ưu điểm của Windows 10 Digital License Ultimate

 • Tự động nhận dạng HWID và kích hoạt tự động
 • Rất dễ sử dụng và không cần bất kỳ kinh nghiệm
 • Kích hoạt Windows 10 của bạn (mọi phiên bản) vĩnh viễn
 • Giấy phép kỹ thuật số trên tất cả các cửa sổ 10 (bao gồm cả phiên bản VL)
 • Và nhiều hơn nữa.

Các phiên bản Windows 10 được hỗ trợ

 • Windows 10 Home
 • Windows 10 Home N
 • Windows 10 Home Single Language
 • Windows 10 Home Country Specific (???)
 • Windows 10 Home Single Language (?????)
 • Windows 10 Enterprise LTSB (2015)
 • Windows 10 Enterprise LTSB (2016)
 • Windows 10 Enterprise LTSB N (2016)
 • Windows 10 Enterprise LTSC 2019
 • Windows 10 Enterprise LTSC 2019 N
 • Windows 10 Professional
 • Windows 10 Professional Education
 • Windows 10 Professional Education N
 • Windows 10 Professional N
 • Windows 10 Professional Workstation
 • Windows 10 Professional Workstation N
 • Windows 10 Education
 • Windows 10 Education N
 • Windows 10 Enterprise
 • Windows 10 Enterprise N
 • Windows 10 Enterprise S
 • Windows 10 Enterprise S N
 • Windows 10 Core
 • Windows 10 Core Country Specific
 • Windows 10 Core N
 • Windows 10 Core Single Language
 • Windows 10 Cloud
 • Windows 10 Cloud N

Những điều cần kiểm tra trong trường hợp Kích hoạt không thành công:

1 – Hãy chắc chắn rằng internet của bạn đang hoạt động tốt.

2 – Hãy chắc chắn rằng bạn không chạy bất kỳ VPN nào.

3 – Hãy chắc chắn rằng không có chương trình chặn cập nhật windows được sử dụng.

4 – Đảm bảo không có mục nào trong tệp máy chủ và tường lửa được tạo bởi Antispy và Công cụ bảo mật.

5 – Nếu bạn muốn lấy lại giấy phép hwid Khi windows cài đặt lại trong phiên bản vl (phiên bản bán lẻ sẽ kích hoạt tự động, không có vấn đề gì) của windows 10 thì bạn phải nhập khóa chung của nó hoặc bạn có thể sử dụng tùy chọn cài đặt khóa trong công cụ này.

6 – Phiên bản Windows 10 1507 không được công cụ này hỗ trợ.

Xem thêm Windows Loader 2.2.2 (Tool Kích Hoạt Windows 7)

  • Tiêu đề : Windows 10 Digital License Ultimate 1.6
  • Nhà phát triển : softwarez.us
  • Bản quyền : Portable
  • HĐH: Windows 10

  • Hỗ trợ cho phiên bản Win 10 mới nhất
  • Cập nhật công cụ Cấp phép kỹ thuật số
  • Có thể kích hoạt phiên bản mới nhất của windows 10.
  • Đã sửa lỗi Kích hoạt.
  • Sửa lỗi và cải tiến khác.

Download Windows 10 Digital License Ultimate

Windows 10 Digital License Ultimate v1.6 | 3.7M

Link 1 | Link 2

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng

1 – Tạm tắt phần mềm diệt virus và Windows Defender (Xem hướng dẫn)

2 – Giải nén và chạy ứng dụng với quyền Admin (Click phải > Run as Administrator)

3 – Chọn phiên bản Windows 10 cần Kích hoạt -> Click “Install Key”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *