[Khoá học] Video Khoá học lập trình Android tiếng Việt

Khoá học lập trình Android tiếng Việt

Khóa học lập trình Android cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình Java cũng như lập trình Android giúp học viên có thể tạo ra một ứng dụng Android hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học. Bên cạnh đó, khóa học cũng sẽ cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng Android ngay trong quá trình học. Sau khi hoàn thành khóa học, có thể kiếm tiền từ Google Play nhờ các ứng dụng tự tạo. Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.

Khoá học này mang đến cho bạn những gì?

 • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java.
 • Có khả năng tạo được những ứng dụng Android, ứng dụng game Android.
 • Sau khi học xong khóa học, bạn sẽ:
 • Nắm rõ những kiến thức về lập trình Android từ cơ bản đến nâng cao.
 • Ngoài ra, những chia sẻ của giảng viên trong nghề có thể sẽ giúp bạn nhiều trong quá trình làm việc.

Khóa học lập trình Android

Download Video Khóa học lập trình Android Tiếng Việt – Cơ bản đến nâng cao

Link

NỘI DUNG VIDEO KHOÁ HỌC LẬP TRÌNH ANDROID

CHƯƠNG 1 : LẬP TRÌNH JAVA CƠ BẢN

 • Cài đặt môi trường lập việc bằng Eclipse
  Hướng tạo tạo Project trong Eclipse
  Tìm hiểu Biến và Hằng Số có trong Java
 • Tìm hiểu toán tử có trong Java
  Mệnh đề điều kiện có trong Java
  Vòng lặp có trong Java
 • Tìm hiểu Array và ArrayList có trong Java
  Tìm hiểu lập trình hướng đối tượng (OOP)

CHƯƠNG 2 : XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TRÊN ANDROID STUDIO

 • Cài đặt môi trường lập việc với Android Studio và Gennymotion
  Hướng dẫn tạo Project
  Tìm hiểu 5 bước xây dựng 1 ứng dụng Android
 • Tìm hiểu vòng đời của ứng dụng Android (Cycle Life)
  Thay đổi iCON và thông tin ứng dụng
  Tìm hiểu các loại Relative Layout,Frame Layout,Linear Layout

CHƯƠNG 3 : ĐỐI TƯỢNG CƠ BẢN TRONG ANDROID STUDIO

 • Tìm hiểu đối tượng Editext và Button
  Ép kiểu dữ liệu
  Xây dựng ứng dụng máy tính
 • Tìm hiểu cách Debug ứng dụng Android
  Tìm hiểu đối tượng Snack Bar
  Làm việc với ImageView (Local – Internet – Background)
 • Tìm hiểu đối tượng Toggle Button và Switch
  Xây dựng ứng dụng : Lấy hình từ Facebook và Yahoo
  Tìm hiểu đối tượng Seekbar
 • Xây dựng ứng dụng : Trộn màu nền
  Xây dựng ứng dụng : Thay đổi Opacity cho ảnh
  Xây dựng ứng dụng : Slider Album
 • Tìm hiểu đối tượng Radio Button
  Tìm hiểu đối tượng Checkbox
  Xây dựng ứng dụng : Phiếu đăng ký môn học

CHƯƠNG 4 : XỬ LÝ THỜI GIAN

 • Tìm hiểu phương thức Diaglog trong Android
  Tùy biến Diaglog
 • Phương thức CountDownTimer
  Đối tượng Chronometer
  Đối tượng Timer
 • Khám phá Random trong Android
  Xây dựng ứng dụng : Bốc thăm trúng thưởng
  Xây dựng ứng dụng : Game đánh bài cào
  Xây dựng ứng dụng : Clone Game Freaking Math
 • Tìm hiểu Animation trong Android
  Xây dựng ứng dụng : Game chiếc nón kì diệu bằng Animation

CHƯƠNG 5 : LISTVIEW TRONG ANDROID

 • Tìm hiểu ListView trong Android
  Custom ListView nâng cao
 • Xóa dòng trong đối tượng ListView
  Di chuyển các dòng trong ListView
 • Tìm kiếm dữ liệu trong ListView
  Mối quan hệ giữa Editext và ListView
  Cập nhật dữ liệu ListView bằng Refresh

CHƯƠNG 6 : TRUYỀN DỮ LIỆU & MEDIA PLAYER

 • Di chuyển giữa các màn hình bằng Intent
  Tìm hiểu Action Bar trong Android
  Tìm hiểu Tab Bar trong Android
  Truyền dữ liệu giữa nhiều màn hình
 • Play nhạc từ ứng dụng
  Play nhạc từ Internet
  Xây dựng ứng dụng : Clone Zing MP3
 • Play phim từ ứng dụng
  Play phim từ Internet hoặc Server Youtube

CHƯƠNG 7 : XỬ LÝ BỘ NHỚ ỨNG DỤNG

 • Tìm hiểu Share Preferences
  Hướng dẫn đọc file Notepad
 • Hướng dẫn đọc và ghi trực tiếp file Notepad từ ứng dụng
  Xử lý file và dữ liệu bằng File Manager
 • Speech To Text
  Text To Speech
  Record Speech

CHƯƠNG 8 : CƠ SỞ DỮ LIỆU

 • Hướng dẫn đăng ký Host và Domain
  Xây dựng dữ liệu dạng XML
  Xây dựng dữ liệu dạng JSON
  Ôn tập câu lệnh truy vấn SQL
 • Hướng dẫn XML Parser
  Xây dựng ứng dụng : Đọc báo VnExpress với XML Parser
 • Hướng dẫn JSON Parser
  Xây dựng ứng dụng : Dự báo thời tiết với JSON Parser
 • Giới thiệu thư viện Volley trong Android
  Hướng dẫn sử dụng thư viện Volley
 • Giới thiệu SQLite trong Android
  Xây dựng ứng dụng : Quản lý sinh viên với SQLite trong Android

CHƯƠNG 9 : XÂY DỰNG WEBSERVICE TRONG ANDROID

 • Xây dựng Webservice ASP.NET / PHP / Java
  Bảo mật API bằng Token
 • Hướng dẫn XML Parser
  Xây dựng ứng dụng : Đọc báo VnExpress với XML Parser
 • Hướng dẫn lấy dữ liệu từ Webservice cho Android
  Hướng dẫn upload dữ liệu từ Android lên Webservice

CHƯƠNG 10 : PUBLISH ỨNG DỤNG

 • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Google Developer
  Upload và Publish ứng dụng Android lên CHPlay
 • Tích hợp quảng cáo Admob vào ứng dụng Android
  Hướng dẫn tăng doanh thu cho ứng dụng Android
Download tài liệu lập trình khác
Ebook Learning Vue.Js 2 Download
Giáo Trình Lập Trình Java Cơ Bản (PDF) Download
Ebook Kỹ Năng Lập Trình – Lê Hoài Bắc (PDF)
Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *