Tweaking Windows Repair Pro 4.9.5 + Portable [2021]

Windows Repair ProSửa lỗi Windows, một công cụ nhỏ gọn khắc phục các sự cố Windows, chẳng hạn như lỗi Registry, quyền tệp (file permissions) hoặc sự cố với Windows Update, Windows Firewall, Internet Explorer,.. Phần mềm độc hại và các chương trình đã cài đặt chỉ sửa đổi cài đặt mặc định của bạn, nhưng cài đặt gốc Windows của bạn sẽ được khôi phục với Windows Repair.

Windows Repair Pro - Sửa lỗi Windows

Nếu bạn sử dụng Windows Repair, bạn chỉ cần có Clean Boot! Thường thì một chương trình đang chạy trên hệ thống có thể cản trở việc sửa chữa hoặc thậm chí gây rối với chúng. Bằng cách khởi động sạch sẽ, không có chương trình của bên thứ 3 nào đang chạy, giảm số lượng quá trình xuống 45 hoặc ít hơn.

Kết quả rất thuyết phục – không có chương trình nào khác can thiệp vào việc sửa chữa, và có nhiều tài nguyên hệ thống hơn để sửa chữa và việc sửa chữa chúng sẽ hoàn thành nhanh hơn vì CPU, bộ nhớ và ổ cứng không phải chịu tải như trước. nếu tất cả các chương trình khác vẫn đang chạy.

Tính năng của Windows Repair Pro

 • Reset Registry Permissions
 • Reset File Permissions
 • Register System Files
 • Repair WMI
 • Repair Windows Firewall
 • Repair Internet Explorer
 • Repair MDAC and MS Jet
 • Repair Hosts File
 • Remove Policies Set By Infections
 • Repair Icons
 • Repair Winsock and DNS Cache
 • Remove Temp Files
 • Repair Proxy Settings
 • Unhide Non System Files
 • Repair Windows Updates
 • Repair CD/DVD Missing/Not Working

Xem thêm Windows Repair Toolbox Portable V.3 – Sửa Lỗi Windows

  • Tiêu đề: Tweaking Windows Repair PRO v4.9.5
  • Nhà phát triển: Tweaking.com
  • Giấy  phép: Miễn phí
  • Ngôn ngữ: English
  • HĐH: Windows

Download Tweaking Windows Repair 2021 Full

Tweaking Windows Repair Pro 4.9.5 + Portable

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng có trong file tải về.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *