Tài liệu học Python cơ bản Tiếng Việt (PDF)

Python là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, thông dịch, mã nguồn mở, đa mục đích và là ngôn ngữ lập trình được dùng khá phổ biến trên thế giới hiện nay. Là ngôn ngữ có hình thức rất sáng sủa, cấu trúc rõ ràng, được đánh giá là một ngôn ngữ khá dễ học và là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai mới bắt đầu học lập trình

Python được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, bạn có thể lập trình trên Python từ các ứng dụng windows, ứng dụng web đến các chương trình tính toán khoa học, phân tích dữ liệu, …

Ngôn ngữ lập trình Python được lựa chọn để giảng dạy về lập trình trong các khóa học AP, các khóa học nhập môn lập trình ở các trường Đại học lớn trên thế giới.

Python có nhiều các thư viện hữu ích được xây dựng sẵn, giúp cho việc lập trình ứng dụng trên Python được nhanh chóng và dễ dàng hơn. Python có nhiều tài nguyên miễn phí, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều tiện ích hay trên Python được xây dựng và chia sẻ miễn phí

Python có cộng đồng sử dụng sử dụng rất nhiều, nên bạn dễ dàng tìm được các lời khuyên, tài liệu và hướng dẫn cần thiết trên Internet.

Python dễ dàng kết nối với các thành phần khác: Bạn có thể lập trình Python kết nối với các đối tượng COM, .NET (Ironpython, Python for .net), và CORBA, java… Python cũng được hỗ trợ bởi Internet Communications Engine (ICE) và nhiều công nghệ kết nối khác.

Thông tin chung về ebook “Python rất là cơ bản”

  • Tiêu đề : Python rất là cơ bản – Tài liệu Python Tiếng Việt
  • Tác giả : Võ Duy Tuấn
  • Số trang : 92
  • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
  • Định dạng : PDF
  • Chuyên mục : Tài liệu lập trình

Download tài lieu Python cơ bản tiếng Việt

Link 1 | Dự Phòng

Mục lục

1. Hello world

2. Cú pháp

3. Phân chia module

4. Class

5. Thao tác trên tập tin

6. Xử lý hình ảnh

7. Xử lý file JSON

8. Xử lý file XML

9. Kết nối MySQL

10. Kết nối Redis

11. Kết nối Memcached

12. Kết nối RabbitMQ

13. Restful Client

14. Gởi email với SMTP

15. Socket Programming

Download tài liệu lập trình khác
100 Bài Tập Lập Trình Python Tiếng Việt (PDF) Download
Kỹ Năng Lập Trình – Lê Hoài Bắc (PDF) Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *