Wondershare PDFelement Pro

Wondershare PDFelement Pro 7.6.8 Portable

Wondershare PDFelement Pro – Phần mềm biên tập chỉnh sửa PDF tốt nhất, thực hiện tất cả các công việc trên các tập tin PDF tạo tập tin PDF, chỉnh sửa PDF, kết hợp nhiều file thành một, chuyển đổi pdf sang Word, PowerPoint, Excel,… và thêm chữ ký hợp lệ.

Wondershare PDFelement Pro 7.5.4 (MacOS)

Phần mềm tập hợp tất cả các công cụ tiêu chuẩn và cần thiết để làm việc trên các tập tin PDF: tạo tập tin, chỉnh sửa, kết hợp nhiều file thành một, chuyển đổi PDF sang Word, PowerPoint, Excel hay ngược lại và thậm chí ký chúng bằng chữ ký hợp lệ.