WinZip Pro

WinZip Pro Full v.25.0 (x86/x64)

Phần mềm nén và giải nén phổ biến nhất để nén, chia sẻ tệp, mã hóa và sao lưu dữ liệu. WinZip Pro dễ sử dụng và cung cấp các tính năng toàn diện giúp tiết kiệm thời gian nén/ giải nén, gửi email, download/ upload, tiết kiệm không gian lưu trữ cho tất cả các định dạng file