Windows 10 Manager Portable

Windows 10 Manager 3.2.7 Full + Portable

Phần mềm tối ưu Windowns 10 được sử dụng phổ biến, bao gồm hơn 40 tiện ích khác nhau để tối ưu, tinh chỉnh, dọn dẹp, tăng tốc và sửa chữa Windows 10. Windows 10 Manager loại bỏ lỗi giúp máy tính hoạt động nhanh hơn đồng thời tăng tính ổn định và bảo mật.