vray for sketchup

Download V-Ray 5.10.06 For SketchUp

VRay For SketchUp là một công cụ kết xuất 3D và ánh sáng chuyên nghiệp dành cho kiến ​​trúc sư và nhà thiết kế. V-Ray cho phép bạn kết xuất mọi thứ, từ các mô hình thiết kế nhanh đến các cảnh 3D chi tiết nhất với bộ công cụ sáng tạo đầy đủ