VMware Workstation Pro

VMware Workstation Pro 16.1.1

Phần mềm ảo hoá máy tính cho phép chạy nhiều hệ điều hành dưới dạng máy ảo trên Windows hoặc Linux. VMware Workstation Pro là tiêu chuẩn công nghiệp đáp ứng nhu cầu của các chuyên gia CNTT, nhà phát triển và doanh nghiệp muốn kiểm tra phần mềm trên nhiều nền tảng hệ điều hành.