UnHackMe Portable

UnHackMe Full v11.81 Build 981 + Portable

Xác định các mối nguy hiểm, bảo vệ máy tính khỏi sự truy cập của phần mềm độc hại như virus, Trojans, Spyware, Rootkit, Keylogger,…Chặn quảng cáo pop-up, chương trình không mong muốn. UnhackMe không cần cài đặt, thiết lập nhanh chóng và dễ dàng, hoạt động tự động và đáng tin cậy.