Trình chỉnh sửa biên tập PDF

PDF-XChange Editor Plus 9.0.352.0 Full + Portable

Trình biên tập PDF nâng cao, tích hợp chức năng OCR cho phép tạo, xem, chỉnh sửa, chú thích, ký PDF kỹ thuật số. PDF-XChange Editor Plus bao gồm tất cả các tính năng của trình soạn thảo tiêu chuẩn và biểu mẫu có thể điền, thêm nhận xét, bảo mật đáng tin cậy…