thiết kế web

Ebook Đại cương thiết kế Web (PDF)

Tài liệu thiết kế Web sẽ cung cấp các kiến thức về mạng máy tính, Internet, địa chỉ IP, giao thức truyền thông,… những yếu tố cơ bản tạo nên một trang Web, giúp bạn lập trình Web với ngôn ngữ, giới thiệu ngôn ngữ kịch bản trong lập trình Web và các công nghệ lập trình phổ biến hiện nay

Adobe Dreamweaver 2021 Full v21.1 – Thiết Kế Web

Bao gồm một loạt các công cụ cung cấp giải pháp nhanh, dễ dàng để thiết kế web, viết mã, xuất bản các trang web và ứng dụng web. Adobe Dreamweaver 2021 có giao diện trực quan cho phép hiển thị nội dung web theo thời gian thực với trình chỉnh sửa mã nâng cao, tính năng hoàn thành mã, tô sáng cú pháp, thu gọn, tạo và xem xét nội dung mã, gợi ý mã…