TeraCopy Pro 3.26

TeraCopy Pro 3.26 Full + Portable

Công cụ hỗ trợ tăng tốc độ sao chép (copy) và di chuyển (move) dữ liệu, ngoài ra nó còn có nhiều tính năng ưu việt khác. TeraCopy Pro đặc biệt hữu ích đối với chiếc máy tính, đặc biệt khi bạn thường xuyên sao chép dữ liệu dung lượng lớn giữa các phần vùng ổ cứng hay giữa các thiết bị lưu trữ khác nhau.