Tenorshare ReiBoot Pro

Tenorshare ReiBoot Pro 7.3.8.3 Full

Phần mềm khôi phục hệ thống thông minh và mạnh mẽ trên thiết bị iOS, nhanh chóng khắc phục mọi sự cố xảy ra trên thiết bị iOS như Logo Apple trắng, đứng Màn hình, Màn hình đen, Màn hình trắng và Chế độ khôi phục… mà vẫn đảm bảo toàn vẹn dữ liệu. Ngoài ra Tenorshare ReiBoot Pro còn khắc phục các sự cố của Apple TV.