TechSmith Camtasia Full

TechSmith Camtasia Full v2021.0.1

TechSmith Camtasia 2021 là phần mềm quay video mạnh mẽ và tiên tiến cho phép người dùng ghi lại màn hình máy tính một cách chuyên nghiệp với video và âm thanh gốc. Giải pháp hoàn hảo để ghi, chỉnh sửa và chia sẻ video chất lượng hàng đầu.