Tài liệu Photoshop CC

[Ebook] Giáo trình Xử lý ảnh với Adobe Photoshop CC

Tài liệu Photoshop CC đang được sử dụng tại Viện CNTT – ĐHQG Hà Nội. Photoshop CC – Phần mềm đồ họa mới nhất trong seri Photosop của Adobe, dẫn đầu thị trường về chỉnh sửa ảnh bitmap và được coi là chuẩn cho các ngành liên quan tới chỉnh sửa ảnh. Download tài liệu Photoshop CC để cùng nhau tìm hiểu sâu hơn vể lĩnh vực thiết kế đồ hoạ này.