sửa lỗi windows

Windows Repair Toolbox Portable v.3 – Sửa Lỗi Windows

Một công cụ có thể chẩn đoán và giải quyết hầu hết các vấn đề của Windows, cung cấp bộ công cụ để giám sát, dọn dẹp, chỉnh sửa và sửa chữa các quá trình bị hỏng ảnh hưởng đến hiệu suất hệ thống,… Windows Repair Toolbox còn loại bỏ Trojan, phần mềm gián điệp và các phần mềm độc hại khác.