ScreenHunter Pro

ScreenHunter Pro 7.0.1201 + Portable

ScreenHunter Pro mang đến giải pháp chụp ảnh màn hình nhanh gọn, tạo ra những hình ảnh, thước phim có chất lượng cao. Cung cấp các công cù xử lý hình ảnh sau khi chụp và lưu ảnh chụp màn hình ở nhiều định dạng khác nhau.