Remote Desktop Manager Enterprise 2020

Remote Desktop Manager Enterprise Full 2020.1.10.0

Giúp người dùng kết nối và quản lý từ xa các máy tính hay máy ảo từ một địa điểm duy nhất, hỗ trợ truy cập dữ liệu ngoại tuyến hoặc duyệt các dịch vụ lưu trữ đám mây. Đây là công cụ hữu ích dành cho các nhà quản trị hệ thống thường xuyên phải hỗ trợ khách hàng và quản lý các thiết bị mạng.