Portable Wise Care

Wise Care 365 Pro 5.6.3 Full + Portable

Bộ ứng dụng tối ưu hóa, làm sạch và bảo trì máy tính tất cả trong một với các công cụ cho Retistry, ổ cứng, network, quyền riêng tư (privacy), quản lý file, giám sát hệ thống, Phần mềm nổi bật với giao diện đồ họa thân thiện có thể được cá nhân hóa và bạn có thể tùy chỉnh.