phần mềm thiết kế 3D

Download Rhinoceros 7 Full (x64)

Rhinoceros 7 (Rhinoceros 3D) là phần mềm thiết kế các hình dạng 3D trong lĩnh vực đồ họa. Được sử dụng cho các mục đích khác nhau, bao gồm in 3D, kỹ thuật đảo ngược, sản xuất (CAD/ CAM), tạo mẫu nhanh, cùng với thiết kế đồ họa và đa phương tiện.

Download SketchUp Pro 2021 v21.1.299

SketchUp Pro 2021 – Phần mềm mô hình CAD và thiết kế 3D được sử dụng trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật cơ khí, cảnh quan, thiết kế trò chơi điện tử, kiến trúc,… cho phép bạn thiết kế, trực quan hóa, phân tích, tài liệu, cộng tác và chia sẻ mô hình. Phần mềm là sự lựa chọn hàng đầu cho nhiều chuyên gia và nghiệp dư trong lĩnh vực thiết kế.

Download Rhinoceros 6 Portable (x64)

Rhinoceros Portable (Rhino 6) là phần mềm mô hình hóa 3D thường được sử dụng cho công nghiệp thiết kế mỹ thuật, tàu thủy, đồ trang sức, thiết kế ôtô, CAD/CAM và tạo mẫu nhanh hay trong ngành công nghiệp đồ họa và sản phẩm nghe nhìn đa phương tiện.