Phần mềm tạo và chỉnh sửa PDF

pdfFactory Pro Full v.7.22

Phần mềm tạo tập tin PDF theo tiêu chuẩn đơn giản và hiệu quả. pdfFactory Pro còn hỗ trợ chỉnh sửa PDF, mã hóa bảo mật, nối file PDF, chèn/ xóa trang, đánh số trang, thêm tiêu đề, chân trang, hình mờ (watermark), tạo mục lục tự động, thêm ghi chú, thêm liên kết, lưu trữ PDF/A, sao chép đồ họa,…