phần mềm tạo máy ảo

VMware Workstation Pro 16.1.1

Phần mềm ảo hoá máy tính cho phép chạy nhiều hệ điều hành dưới dạng máy ảo trên Windows hoặc Linux. VMware Workstation Pro là tiêu chuẩn công nghiệp đáp ứng nhu cầu của các chuyên gia CNTT, nhà phát triển và doanh nghiệp muốn kiểm tra phần mềm trên nhiều nền tảng hệ điều hành.

VirtualBox Full v6.1.14 + Portable

Phần mềm tạo máy ảo được sử dụng phổ biến để cài đặt và chạy nhiều hệ điều hành khác nhau trên cùng một máy tính, VirtualBox có thể kích hoạt nhiều máy ảo cùng lúc, với dung lượng các ổ ảo lớn, trao đổi dữ liệu an toàn giữa máy thật và máy ảo.