Phần mềm soạn bài giảng e-learning

Download Adobe Presenter 11.0 Full

Adobe Presenter biến Powerpoint thành công cụ soạn bài giảng e-Learning, tạo bài giảng để học sinh tự học, có thể ghi lại lời giảng, hình ảnh, chèn các câu hỏi tương tác, chèn các bản flash, chèn các hoạt động ghi lại từ bất cứ phần mềm nào khác qua flash, có thể đưa bài giảng lên giảng trực tuyến …