Phần mềm nối file PDF

CoolUtils PDF Combine 7.1.0.16 Full + Portable

Một ứng dụng có tiêu đề nói lên chức năng chính của nó – Cho phép bạn nối các tài liệu PDF dễ dàng và nhanh chóng. bạn có thể tách các tệp theo thư mục hoặc theo phần tên chung, đặt kiểu dấu trang, tùy chỉnh đầu trang và chân trang, chỉnh sửa dữ liệu (ví dụ: tác giả, người tạo, từ khóa), mã hóa tài liệu bằng mật khẩu , tạo một danh sách yêu thích,….