phần mềm giám sát ổ cứng

Hard Disk Sentinel Pro 5.70 Full + Portable + Repack

Phần mềm giám sát ổ cứng chuyên nghiệp hỗ trợ cả hai loại đĩa cứng là HDD và SSD. Hard Disk Sentinel Pro tìm kiếm, kiểm tra, chẩn đoán, từ đó cung cấp một bản báo cáo hiển thị chi tiết tình trạng ổ cứng và tiến hành sửa chữa các vấn đề hay sự cố liên quan.