phần mềm chụp màn hình

TechSmith SnagIt 2020.1.2 Full

Chụp hình ảnh và video trên màn hình PC chỉ bằng vài cú nhấp chuột. TechSmith SnagIt có thể chọn và chụp bất cứ thứ gì trên màn hình, sau đó bạn có thể thêm văn bản, mũi tên hoặc hiệu ứng và lưu hoặc chia sẻ ngay lập tức qua email hoặc tin nhắn.