PDF-XChange Editor Plus

PDF-XChange Editor Plus 9.0.352.0 Full + Portable

Trình biên tập PDF nâng cao, tích hợp chức năng OCR cho phép tạo, xem, chỉnh sửa, chú thích, ký PDF kỹ thuật số. PDF-XChange Editor Plus bao gồm tất cả các tính năng của trình soạn thảo tiêu chuẩn và biểu mẫu có thể điền, thêm nhận xét, bảo mật đáng tin cậy…

PDF-XChange Editor Plus 9.0.351.0 Full + Portable

Trình chỉnh sửa biên tập PDF nâng cao, tích hợp chức năng OCR cho phép tạo, xem, chỉnh sửa, chú thích, ký PDF kỹ thuật số. PDF-XChange Editor Plus bao gồm tất cả các tính năng của trình soạn thảo tiêu chuẩn và biểu mẫu có thể điền, thêm nhận xét, bảo mật đáng tin cậy…