MiniTool Partition Wizard

MiniTool Partition Wizard Technician 11.6 Full

Phần mềm phân vùng ổ cứng, tối ưu hóa việc sử dụng đĩa và bảo vệ dữ liệu của bạn. Partition Wizard Technician đi kèm với rất nhiều tính năng giúp kiểm soát đĩa cứng và phân vùng. Thay đổi kích thước phân vùng, sao chép đĩa, quét phân vùng bị mất và di chuyển HĐH sang SSD dễ dàng và an toàn