kích hoạt Windows

Ratiborus KMS Tools 2020 (01.05.2020)

Bộ sưu tập tất cả trong một các công cụ kích hoạt Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10; Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2; Office 2010/2013/2016/2019. Bao gồm những công cụ mạnh mẽ và hiệu quả AAct, MSAuto Lite,MSAuto Lite, ConsoleAct,… đảm bảo rằng bạn sẽ thành công trong việc kích hoạt Windows hoặc Office.