IDM UltraEdit 27

IDM UltraEdit Full v27.00.0.82

Phần mềm có khả năng chỉnh sửa các định dạng văn bản, HTML, PHP, XML, JavaScript, Perl, HEX, Java và các ngôn ngữ lập trình khác. Về cơ bản, bạn có thể sử dụng IDM UltraEdit để phát triển, lập trình web hoặc đơn giản chỉ là để thay thế Notepad (tương tự như Notepad++).