iCare Data Recovery Pro

iCare Data Recovery Pro v8.3.0

Phục hồi dữ liệu bị xóa, bao gồm dữ liệu thư mục hoặc ổ đĩa bị hỏng. Bên cạnh việc khôi phục tập tin, iCare Data Recovery Pro có thể khôi phục tập tin từ lỗi hệ thống như khu vực khởi động xấu, MBR xấu, bảng phân vùng xấu,…