Hosts File Editor

Hosts File Editor Plus 1.5.10 Free

Khi bạn cần chỉnh sửa file hosts (Để vào Facebook, chặn phần mềm update, chặn website check key bản quyền…), việc này có thể dẫn tới những rủi ro như không thể truy cập Internet hay không được phân quyền để sửa,… Phần mềm Hosts File Editor sẽ giúp bạn dễ dàng và nhanh chóng chỉnh sửa file hosts trên hệ điều hành Windows mà không gặp phải bất cứ vấn đề nào