Giáo trình Photoshop CS

Giáo trình Photoshop CS 8.0 tiếng Việt

Tài liệu tự học Photoshop chi tiết và dễ hiểu, với các chỉ dẫn cụ thể, hình minh họa và các bài tập thực hành đi kèm giúp các bạn sau khi tham khảo giáo trình có thể tự sử dụng Photoshop thành thạo. Giáo trình Photoshop CS sẽ trợ giúp bạn trong quá trình tìm hiểu chương trình xử lý ảnh nổi tiếng này.