FlexiPDF 2019

FlexiPDF 2019 Professional 2.0.7 Full + Portable

Chỉnh sửa PDF dễ dàng như xử lý văn bản trên MS Office hay Text. Tạo, chỉnh sửa, thêm nhận xét văn bản và hình ảnh trên PDF nhanh chóng. Chức năng OCR chuyển đổi tệp PDF để có thể chỉnh sửa và tìm kiếm. FlexiPDF 2019 Full là công cụ mạnh mẽ khi làm việc trên các tệp PDF.