Download Time Boss

Download Time Boss PRO Full v.3.31.002

Phần mềm kiểm soát lượng thời gian sử dụng máy tính và truy cập Internet của tất cả các user trên hệ thống, đặt giới hạn Internet và quản lý lịch thời gian của từng người dùng có quyền truy cập vào máy tính. Với Time Boss bạn có thể đặt giới hạn thời gian truy cập cho máy tính, trình duyệt hoặc các ứng dụng.