Download SketchUp Pro

Download SketchUp Pro 2021 v21.1.299

SketchUp Pro 2021 – Phần mềm mô hình CAD và thiết kế 3D được sử dụng trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật cơ khí, cảnh quan, thiết kế trò chơi điện tử, kiến trúc,… cho phép bạn thiết kế, trực quan hóa, phân tích, tài liệu, cộng tác và chia sẻ mô hình. Phần mềm là sự lựa chọn hàng đầu cho nhiều chuyên gia và nghiệp dư trong lĩnh vực thiết kế.