chống phân mảnh ổ cứng

Auslogics Disk Defrag Ultimate 4.12.0

Auslogics Disk Defrag Ultimate là phần mềm chống phân mảnh ổ cứng hiệu quả, củng cố khoảng trống, tối ưu hóa tệp và thư mục. Phần mềm sẽ giúp cho ổ cứng truy cập nhanh và hiệu quả hơn, duy trì tốc độ và hoạt động ở trạng thái tốt nhất.