chỉnh sửa biên tập pdf

PDF-XChange Editor Plus 9.0.351.0 Full + Portable

Trình chỉnh sửa biên tập PDF nâng cao, tích hợp chức năng OCR cho phép tạo, xem, chỉnh sửa, chú thích, ký PDF kỹ thuật số. PDF-XChange Editor Plus bao gồm tất cả các tính năng của trình soạn thảo tiêu chuẩn và biểu mẫu có thể điền, thêm nhận xét, bảo mật đáng tin cậy…

Foxit PhantomPDF Business Full 10.1.0

Phần mềm chỉnh sửa biên tập PDF, bộ công cụ PDF sẵn sàng cho doanh nghiệp để tạo các tài liệu và biểu mẫu PDF chuyên nghiệp cho các công việc như phát triển tài liệu cá nhân, thực hiện hợp tác nhóm làm việc, thiết kế biểu mẫu công ty, đảm bảo tài liệu hoàn thiện và đáng tin tưởng dùng cho các thỏa thuận, áp dụng chữ ký số hoặc tài liệu tệp.