CCleaner All Edition

CCleaner All Edition 5.76.8269 (Pro/Tech/Bu/Slim]

CCleaner loại bỏ các tệp tạm thời và không sử dụng khỏi máy tính, cho phép nó chạy nhanh hơn, hiệu quả hơn và giải phóng nhiều dung lượng đĩa cứng hơn. Đối với người dùng nâng cao, CCleaner đi kèm với một trình quét registry để quét các tham chiếu không hợp lệ.