Cài đặt Office 2019

Office Tool Plus 8.1.3.2 – Download và cài Office

Ứng dụng ược xây dựng trên Microsoft Office Deployment Tool và giúp dễ dàng triển khai Office cho người dùng. Bạn có thể tùy chỉnh cấu hình các tệp cài đặt và cài đặt Office của mình để cài đặt Office. Định cấu hình cài đặt Office cũng như tùy chỉnh các sản phẩm C2R đã cài đặt, chẳng hạn như thêm và xóa các thành phần, gói ngôn ngữ,…