Bookmark Folder Apk

Bookmark Folder 4.1.3 Mod APK [Unlocked]

Ứng dụng này có thể sắp xếp hàng loạt tất cả các dấu trang của bạn và bạn có thể chọn khởi chạy trình duyệt cho mỗi dấu trang. Sắp xếp trang web yêu thích với thư mục như ứng dụng quản lý tập tin, Bookmark Folder Mod APK đặc biệt hữu ích cho người dùng sử dụng nhiều trình duyệt.