BlueStacks 4

BlueStacks 4.270.0 – Giả lập Android trên Máy tính

BlueStacks giả lập Android trên máy tính, cho phép sử dụng các ứng dụng Android trên PC Windows. Bạn có thể tải xuống các ứng dụng như Angry Birds Space, Temple Run, Evernote hoặc Documents để truy cập trực tiếp vào BlueStacks hoặc đồng bộ hóa các ứng dụng từ điện thoại của mình bằng ứng dụng BlueStacks Cloud Connect Android.