Autodesk SketchBook Pro 2021

Autodesk SketchBook Pro 2021 Full v.8.8.0

Ứng dụng đồ họa để hiển thị ý tưởng và tạo hình minh họa. Các công cụ trong không gian kỹ thuật số, gồm bút chì, mực, bút đánh dấu, bút vẽ có thể tùy chỉnh, kết hợp họa tiết và hình dạng, thư viện màu Copic độc quyền,…