Ashampoo Backup Pro

Ashampoo Backup Pro Full v15.03

Cung cấp bộ tính năng đầy đủ để sao lưu dữ liệu ổ cứng (bao gồm sao lưu tệp, thư mục, phân vùng, mạng và đĩa) bao gồm tất cả các yếu tố cần thiết của việc tạo và khôi phục sao lưu. Đảm bảo an ninh và bảo vệ dữ liệu khi ổ cứng máy tính của bạn bị lỗi.