AIDA64 Premium Apk

AIDA64 v1.72 Mod APK [Premium]

Ứng dụng xuất thông tin phần cứng và phần mềm dành cho thiết bị chạy Android. Có khả năng hiển thị nhiều thông tin chẩn đoán khác nhau cho thiết bị Android điện thoại, máy tính bảng, smartwatch và TV,….