Adobe XD CC 2020

Adobe XD CC 2020 v28.6.12 (Pre-Activated)

Phần mềm thiết kế giao diện Web, ứng dụng, trò chơi có đầy đủ các công cụ cung cấp khả năng đồ họa vector cho các trang web, ứng dụng và di động. Adobe XD đã nhanh chóng trở thành ứng dụng phổ biến trong lĩnh vực thiết kế trên nền tảng web, iOS và Android.